streda 25. november 2020

Pustite sa do toho

 


Hospodárska a sociálna politika
spravodlivá Európa?Naše návrhy pre Hospodársku a Sociálnu politiku:

 

# Vydláždiť cestu pre prijatie všeobecného rámca v rámci EÚ, ktorý by definoval výšku minimálnej mzdy. Čítať ďalej

 

# Podporovať ďalšiu daňovú harmonizáciu na úrovni EÚ prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, napr. prostredníctvom harmonizovaných základov dane a zvýšením spolupráce v oblasti zdaňovania podnikov, majetku, dedičstva a kapitálových výnosov. Čítať ďalej

 

# Zabezpečiť, aby sa pri reforme smernice o DPH  zachovali oslobodenia od dane pri určitých činnostiach vo verejnom záujme, ako aj zníženia sadzieb na základné potreby, ako sú potraviny. Čítať ďalej

 

# Podporovať prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu vytvorenie sprievodných opatrení pre dlhodobo nezamestnaných, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešnú integráciu do riadneho zamestnania. Čítať ďalej

Diskutujte s europoslancami

#socialEU:

 

 

Ktoré parlamentné výbory sú zodpovedné za Hospodársku a Sociálnu politiku?

  • Hospodárske a menové veci (ECON)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za hospodársku a menovú politiku Únie, voľný pohyb kapitálu, daňovníctvo ako i reguláciu a kontrolu finančných služieb, inštitúcií a trhov.

 

Predseda: Roberto Gualtieri 

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru                Čítať ďalej

 


  • Zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za zamestnaneckú a sociálnu politiku vrátane pracovných podmienok, sociálnej ochrany, voľného pohybu pracovníkov, odborného vzdelávania ako i bezpečnosti a anti-diskriminačných opatrení na pracovisku.

 

Predseda: Thomas Händel 

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru            Čítať ďalej

 


  • Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa (IMCO)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za fungovanie jednotného trhu, voľný pohyb tovaru, právo usadiť sa ako i slobodu poskytovanie služieb a taktiež za presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov.

 

Predsedníčka: Vicky Ford 

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru Čítať ďalej

 

 Infografika

 Ako bojovať proti nezamestnanosti v EÚ

 

 

 

Pozrite si video

 o Bankovej únii

 

 


STIAHNITE si naše návrhy pre pracovný program novej Európskej komisie
http://theeuropeexperience.eu/