csütörtök 21. október 2021

Tájékozódjon

 


Ifjúság-

és családpolitika
befektetés a jövőbe?

DANI POZO

- A tények -

Az EU-28-ban 5,5 millió fiatal munkanélküli, és az európai fiatalok több mint egyötöde nem talál munkát a munkaerőpiacon. 7,5 millió európai 15 és 24 év közötti fiatal nem foglalkoztatott, nem vesz részt oktatásban és képzésben, és a gyermekek mintegy 15 %-a anélkül hagyja ott az iskolát, hogy részt venne középfokú oktatásban.

 2011-ben az európai foglalkoztatottak 22%-a fejezte ki elégedetlenségét a munka és a magánélet egyensúlyát illetően, és 30%-uknak nehézségbe ütközött a munkaidejük miatt a családi kötelezettségek teljesítése.

Hogyan tud az EU a fiatalok munkanélkülisége ellen küzdeni? Tehet az EU valamit ezügyben? Beavatkozhat az EU, és biztosíthatja a munka és a családi élet jobb egyensúlyát?

 

 

- Mit tehet az EU? -

 

Annak ellenére, hogy ez a szakpolitikai terület elsősorban nemzeti kompetenciába tartozik, a "Fiatalok" koncepciója megjelenik európai szinten is. Az EU meghatározza céljait az 2010-2018 Ifjúsági Stratégiában az aktív állampolgárság, a társadalmi befogadás, valamint a szolidaritás és a fiatalok esélyegyenlőségének támogatásával.

 

Az oktatás területén az EU támogató és koordináló szerepet játszik, és kiegészíti a nemzeti politikákat. Ezen a területen az uniós fellépés elsősorban a diplomák kölcsönös elismerését és az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítását célozza.

 

- LATEST NEWS ON THIS TOPIC -
  • "Elegendő, amit az EU tesz annak érdekében, hogy támogassa a fiatalok számára az oktatásból a munka világába való átmenetet?"
  • "A családi élet az EU-ban megfelelő tiszteletben és védelemben részesül?"
http://theeuropeexperience.eu/